CAREER
Join the breather team.

Culture and perks

ค่าตอบแทนที่น่าพอใจ :

จ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนสูงกว่าที่อื่นและ 

มีค่าล่วงเวลาให้หรือโอที

ประกันสังคม และ ประกันสุขภาพ:

ดูแลในเรื่องของประกันสังคมและให้ประกันสุขภาพ

 ของ AIA อีกด้วย

มีอุปกรณ์สำหรับการทำงานครบครัน:

พนักงานทุกคนจะได้รับเครื่อง Mac และจอ 24” และ 

ยังมี Software หรือ Hardward ให้ที่ต้องใช้ในทำงาน

เครื่องดื่มและอาหารฟรี:

มีเครื่องดื่ม อาหารเที่ยง และขนมขบเคี้ยวให้ทาน 

ตลอดเวลาการทำงาน

สนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเอง:

ช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่องการพัฒนาศักยภาพ 

ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่มีกฏการแต่งตัว:

สามารถแต่งตัวยังไงก็ได้ แต่ขอให้เป็นชุดสุภาพ 

ที่เหมาะแก่การทำงาน

เพื่อนร่วมงานและรุ่นพี่ที่มีความสามารถ :

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้าน Computer Science 

จากประเทศญี่ปุ่น 

เคยทำงานใน Silicon Valley ที่บริษัท Fuji-Xerox Palo 

Alto Laboratory, CA

วันหยุดที่ยืดหยุ่น:

หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์และสามารถลาหยุด 

ได้เมื่อต้องการ เราเชื่อใจคุณ

เปิดกว้างและรับฟัง:

รับฟังคำแนะนำ พร้อมปรับปรุงข้อผิดพลาด 

และพร้อมแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น

Office in Bangkok

Traditions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Accordion Content
Accordion Content

So What are you waiting for?
Feel the form form below.