CAREERS

Living among the growth mindsetters...

Culture and perks

ค่าตอบแทนที่น่าพอใจ :

ค่าตอบแทนอยู่เหนือกว่าระดับมาตรฐานของวงการ

มีค่าล่วงเวลาให้หรือโอที

ประกันสังคม และ ประกันสุขภาพ:

ดูแลในเรื่องของประกันสังคมและให้ประกันสุขภาพของ AIA 

มีอุปกรณ์สำหรับการทำงานครบครัน:

พนักงานสาย Developer ทุกคนจะได้รับเครื่อง Macbook และจอ 24” และเข้าถึง Software หรือ Hardward คุณภาพระดับโลกพร้อมใช้งาน 

เครื่องดื่มและอาหารฟรี:

มีเครื่องดื่ม อาหารเที่ยง และขนมขบเคี้ยวให้ทาน 

ตลอดเวลาการทำงาน

เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้:

ช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขอเบิกค่าเรียนได้ (มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอน Training อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชม.)

ไม่มีกฏการแต่งตัว:

สามารถแต่งตัวยังไงก็ได้ แต่ขอให้เป็นชุดสุภาพ 

ที่เหมาะแก่การทำงาน

เพื่อนร่วมงานและรุ่นพี่ที่มีความสามารถ :

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาและหลายหลายความสามารถ 

วันหยุดที่ยืดหยุ่นและการทำงานแบบรีโมท:

หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์และสามารถลาหยุด ได้เมื่อต้องการ หรือต้องการทำงานแบบรีโมทก็ทำได้ ภายใต้กฏระเบียบที่วางเอาไว้ เราเชื่อใจคุณ

เปิดกว้างและรับฟัง:

รับฟังคำแนะนำ พร้อมปรับปรุงข้อผิดพลาด 

และพร้อมแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น

Our Office

Traditions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Accordion Content
Accordion Content

So What are you waiting for?
Feel the form form below.

    en_USEnglish