ระบบข้อความสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot)

“ iApp Chatbot Most Advanced Chatbot Developer in Thailand ”

ALL CHATBOT PRODUCTS

1

HR Chatbot

2

Sale Chatbot

3

FAQ Chatbot

4

Robot Voice Chatbot

ค่าตอบแทนที่น่าพอใจ :

จ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนสูงกว่าที่อื่นและ 

มีค่าล่วงเวลาให้หรือโอที

ประกันสังคม และ ประกันสุขภาพ:

ดูแลในเรื่องของประกันสังคมและให้ประกันสุขภาพ

 ของ AIA อีกด้วย

มีอุปกรณ์สำหรับการทำงานครบครัน:

พนักงานทุกคนจะได้รับเครื่อง Mac และจอ 24” และ 

ยังมี Software หรือ Hardward ให้ที่ต้องใช้ในทำงาน

HR CHATBOT

PLATFORM

What we will deliver

thไทย