ระบบข้อความสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot)

“ iApp Chatbot Most Advanced Chatbot Developer in Thailand ”

ALL CHATBOT PRODUCTS

1

HR Chatbot

2

Sale Chatbot

3

FAQ Chatbot

4

Robot Voice Chatbot

ค่าตอบแทนที่น่าพอใจ :

จ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนสูงกว่าที่อื่นและ 

มีค่าล่วงเวลาให้หรือโอที

ประกันสังคม และ ประกันสุขภาพ:

ดูแลในเรื่องของประกันสังคมและให้ประกันสุขภาพ

 ของ AIA อีกด้วย

มีอุปกรณ์สำหรับการทำงานครบครัน:

พนักงานทุกคนจะได้รับเครื่อง Mac และจอ 24” และ 

ยังมี Software หรือ Hardward ให้ที่ต้องใช้ในทำงาน

HR CHATBOT

 • Keeping the pulse of your employees has never been easier.
 • View HR information from your hands.
 • Completing transactional HR services.
 • Answering common HR related questions.
 • Design Persona
 • Small Talk (Thai Language)
 • เชื่อมต่อกับ Human Resource Management

PLATFORM

 • Design Profile Icon
 • ระบบล็อกอิน Authentication
 • สามารถปรับ เพิ่ม หรือลดฟังก์ชันต่างๆให้
  เหมาะสมกับการใช้งานได้
 • Design Rich Menu Design
 • ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน สำหรับแอดมิน
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยว กับระบบ ตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA: Service Level Agreement)

What we will deliver

 • ดูเวลาตอกบัตรเข้าและออก (Clock in / Clock out)
 • ดููเวลาปฏฺิบัติงาน (Shift Schedule)
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล ข้อมูลส่วนตัว
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล เลือกสถานพยาบาลประกันสังคม
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล ลากิจ/ลาป่วย/ลา อื่นๆ
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล ทำงานล่วงเวลา (OT)
 • ส่ง/ยกเลิก/ดูผล ใบคำขอรับรองการทำงาน
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล ค่าเดินทาง
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล ใบเบิกประกันสังคม
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล ค่ารักษาพยาบาล (ประกันกลุ่ม)
 • ส่ง/ยกเลิก/เปลี่ยน/ดูผล เบิกเงินสำรองจ่าย
 • เซ็คยอด/ขอเบิก เบิกเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • ส่ง/ยกเลิก/ดูผล ใบคำขอออก slip เงินเดือน
 • ส่ง/ยกเลิก/ดูผล ใบคำขอรับรองเงินเดือน
thไทย
en_USEnglish thไทย